2009-01-20

Angielski dla chemika kwantowca

Kilka wyrażeń z mechaniki kwantowej po angielsku i polsku. Na razie nie jest tego dużo, ale postaram się to rozbudować w wolnych chwilach.

particlecząstka
free particlecząstka swobodna
quantizationkwantyzacja
eigenvectorwektor własny
eigenfunctionfunkcja własna
eigenvaluewartość własna
eigen-equationrównanie własne
boundary conditionswarunki brzegowe
momentumpęd
angular momentummoment pędu
position operatoroperator polożenia
momentum operatoroperator pędu
angular momentum operatoroperator momentu pędu
commutatorkomutator
time-dependentzależny od czasu
time-independentniezależny od czasu
perturbation theoryteoria zaburzeń
variational methodmetoda wariacyjna
self-consistent field methodmetoda pola samouzgodnionego
configuration interaction methodmetoda oddziaływania konfiguracji
coupled cluster methodmetoda sprzężonych klasterów
probability amplitudeamplituda prawdopodobieństwa
ground statestan podstawowy
excited statestan wzbudzony
self-adjoint operatoroperator samosprzężony
overlap integralcałka nakładania (nakrywania)
cross sectionprzekrój czynny
fluorescence yieldwydajność fluorescencyjna