2011-04-13

Tworzenie wykresów naukowych za pomocą GLE, cz. 2

Czas na błędy

Załóżmy, że mamy dane eksperymentalne zapisane w pliku daneexp.dat w ten sposób, że pierwsza kolumna odpowiada „x-om'', druga kolumna wartościom zmierzomym czyli „y-om'', zaś w trzeciej kolumnie znajdują się wartości błędów eksperymentalnych. Stwórzmy więc kod wykresu

size 20 10
set hei .8
set font texcmr
begin graph
xtitle "Iksy"
ytitle "Igreki"
xaxis min 0 max 3 dticks 1 hei .5
yaxis min 0 max 6 dticks 1 hei .5
data daneexp.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3
d1 marker square msize 0.3 color blue err d2
end graph

który po skompilowaniu będzie wyglądał tak:


Rysunek 5. Wykres z błędami eksperymentalnymi.

2011-04-02

Tworzenie wykresów naukowych za pomocą GLE, cz. 1

Poniższy artykuł, mojego autorstwa, został po raz pierwszy opublikowany w 34 numerze czasopisma Dragonia Magazine. Ponieważ jest trochę długi, a dłuższe teksty internetowe ciężko się czyta, postanowiłem podzielić go na dwie części.

Czym jest GLE?


W ogólności - GLE (czyli Graphics Layout Engine) jest kompilowanym językiem skryptowym stworzonym do tworzenia wykresów i diagramów naukowych (lub też innych). Językiem kompilowanym, to znaczy że, tak jak np. w przypadku LaTeX-a, najpierw należy zakodować treść w pliku tekstowym z rozszerzeniem .gle, a następnie skompilować kod poleceniem

gle plik.gle

Jak na porządny program przystało, GLE posiada całe multum opcji (a zdecydowanej większości z nich oczywiścię nie opiszę). Jeśli chodzi o wykresy, to GLE potrafi tworzyć wykresy punktowe, liniowe, histogramy, wykresy konturowe i przestrzenne powierzchniowe, i tak dalej...
Stworzone wykresy możemy zapisać w formatach EPS (domyślnie), PS, JPEG, PNG oraz PDF.