2013-02-26

Do czego NIE służy spacja w edytorach tekstu

Uściślając - chodzi mi o edytory typu Microsoft Word czy Libre/Open Office Writer. Ostatnio widziałem jeden taki dokument w którym użyto spacji niezgodnie z ich przeznaczeniem. Pomyślałem więc, że napiszę wpis na blogu - może ktoś znajdzie go w wynikach wyszukiwania Google :-) (z pewnością jest już wiele takich tekstów w internecie, ale, jak to mówią, "w kupie siła").

Pamiętajcie drogie dzieci ;-) spacja NIE służy do:

  1. Przesuwania „sierot” (czyli „wiszącego spójnika” pozostawionego na końcu linii) tak aby przeszły do nowej linii.
  2. Symulowania tabulatora albo wcięcia akapitowego.

Ad 1.
W poniższym przykładzie (fragment tekstu Cycerona podany za pl.wikipedia.org/wiki/Lorem_ipsum; font Times New Roman 12pt, wyrównanie obustronne tekstu; na potrzeby wpisu włączyłem pokazywania znaków niedrukowalnych oraz zwiększyłem marginesy) mamy samotną literkę „w” na końcu pierwszego wersu.

Możemy przed tą literką wprowadzić kilka-kilkanaście spacji w celu przesunięcia jej do nowej linii.

Co może spowodować dużą „dziurę” w tekście gdy dopiszemy jedno dłuższe słowo wcześniej.

Poprawnie powinno się połączyć „sierotę” z następującym po niej wyrazem za pomocą spacji niełamliwej. Można ją wstawić za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+Spacja w programach Libre/Open Office Writer oraz Microsoft Word.

Wtedy unikniemy rozłażenia się tekstu po dopiskach.

Ad 2. Gdy zamiast wcięcia akapitowego użyjemy kilku spacji...

...to po zmianie tekstu wcięcie może się zmienić.

Lepiej jest więc użyć tabulatora – szerokość wcięcia nie powinna się zmienić wraz z edycją tekstu.

A najlepiej jest ustawić wcięcie akapitowe w opcjach edytora. W edytorze Libre/Open Office Writer odpowiednia opcja znajduje się w menu Format->Akapit (przy okazji można ustawić odstęp przed akapitem albo po akapicie, aby nie odsuwać od siebie akapitów za pomocą klawisza Enter o różnej wielkości fontu, jak to też niektórzy robią), zaś w Wordzie pewnie jakoś podobnie ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz