2013-06-18

Glukoza

Zauważyłem, że wśród wyszukiwanych słów kluczowych odsyłających do mojego bloga dominuje słowo glukoza. Dlatego też, dla wszystkich fanów glukozy zamieszczam kilka grafik prezentujących różne wzory strukturalne glukozy. Aby było ciekawiej, do wygenerowania tych grafik wykorzystałem LaTeX-owy pakiet chemfig.

Na początek forma łańcuchowa w projekcji Fischera:


oraz kod LaTeX-a:

\definesubmol{x}{(-[4]H)(-[0]OH)}
\definesubmol{y}{(-[4]HO)(-[0]H)}
\chemfig{[2]CH_2OH-!x-!x-!y-!x-(=[1]O)-[3]H}


Następnie formy cykliczne w projekcji Hawortha:

α-D-glukopiranoza


\setcrambond{2pt}{}{}
\chemfig{HO-[2,0.5,2]?<[7,0.7](-[2,0.5]OH)-[,,,,line width=2pt](-[6,0.5]OH)>[1,0.7](-[6,0.5]OH)-[3,0.7]O-[4]?(-[2,0.5]CH_2OH)}


β-D-glukopiranoza


\setcrambond{2pt}{}{}
\chemfig{HO-[2,0.5,2]?<[7,0.7](-[2,0.5]OH)-[,,,,line width=2pt](-[6,0.5]OH)>[1,0.7](-[2,0.5]OH)-[3,0.7]O-[4]?(-[2,0.5]CH_2OH)}


oraz mniej znane formy cykliczne:

α-D-glukofuranoza


\setcrambond{2pt}{}{}
\chemfig{?<[:-60,0.7](-[2,0.5]OH)-[,,,,line width=2pt](-[6,0.5]OH)>[:60,0.7](-[6,0.5]OH)-[:150]O-[:210,0.97]?(-[2,0.7](<:[1,0.7]CH_2OH)-[3,0.5]HO)}


β-D-glukofuranoza


\setcrambond{2pt}{}{}
\chemfig{?<[:-60,0.7](-[2,0.5]OH)-[,,,,line width=2pt](-[6,0.5]OH)>[:60,0.7](-[2,0.5]OH)-[:150]O-[:210,0.97]?(-[2,0.7](<:[1,0.7]CH_2OH)-[3,0.5]HO)}


I na końcu przedstawienie form cyklicznych w formie "krzesełkowej":

α-D-glukopiranoza


\chemfig{?(-[:190]HO)-[:-50](-[:170]HO)-[:10](-[:-55,0.7]OH)-[:-10](-[6,0.7]OH)-[:130]O-[:190]?(-[:150,0.7]-[2,0.7]OH)}


β-D-glukopiranoza


\chemfig{?(-[:190]HO)-[:-50](-[:170]HO)-[:10](-[:-55,0.7]OH)-[:-10](-[:10]OH)-[:130]O-[:190]?(-[:150,0.7]-[2,0.7]OH)}

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz