2014-03-27

XeLaTeX, fonty i małe kapitaliki

XeLaTeX umożliwia nam korzystanie z fontów Open Type i True Type w dokumentach LaTeX-owych. Kapitaliki (ang. small caps, czyli "małe kapitaliki") natomiast są popularnym narzędziem typograficznym pozwalającym na wyróżnianie pojedynczych wyrazów lub krótkich wyrażeń (np. tytułów). Niestety większość fontów Open Type i True Type nie posiada w swoim kroju zaprojektowanych prawdziwych kapitalików, więc polecenie \textsc{jakiśtekst} zwróci po prostu zwykły tekst bez kapitalików.

Obejściem tego problemu jest zdefiniowanie dodatkowego fontu specjalnie na potrzeby tekstu z kapitalikami oraz przedefiniowanie polecenia \textsc, tak jak w poniższym kodzie.


\setmainfont{Lato}
\newfontfamily\capsfont{TeX Gyre Adventor}
\let\oldtextsc=\textsc
\renewcommand{\textsc}[1]{\oldtextsc{\capsfont#1}}


Poniżej przedstawiam dwa przykłady jak to wygląda: pierwszy przykład to font Lato dla zwykłego tekstu oraz TeX Gyre Adventor dla kapitalików, natomiast drugi przykład to Georgia dla zwykłego tekstu i Linux Libertine O dla kapitalików.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz